ഐ പി സി ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻ ബോർഡ്ന് പുതിയ നേതൃത്വo.

ഐ. പി. സി. ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻ ബോർഡ്‌ ന്റെ 2021-2024 പ്രവർത്തന വർഷത്തേക്ക് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.
രക്ഷാധികാരി ആയി സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ്‌ പാസ്റ്റർ. ഷാജി ദാനിയേൽ പ്രവർത്തിക്കും.
പബ്ലിക്കേഷൻ ബോർഡ് ചെയർമാനായി പാസ്റ്റർ. സി. ജോൺ, (ഐ. പി സി. ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റ് നോർത്ത് ഡിസ്ട്രിക് മിനിസ്റ്റർ) സെക്രട്ടറി ആയി ബ്രദർ. സാം. പി. മാത്യു ( ഐ. പി. സി, ഗൗതം നഗർ, സൗത്ത് ഡിസ്ട്രിക് ) എന്നിവരെ സ്റ്റേറ്റ് കൌൺസിൽ നിയമിച്ചു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായി
പാസ്റ്റർ. സന്തോഷ്‌ മാമൻ (ഐപിസി. പശ്ചിo വിഹാർ, വെസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ) ബ്രദർ. രഞ്ജിത്ത് ജോയി (ഐ. പി. സി. ദിൽഷാദ് ഗാർഡൻ, (ഈസ്റ്റ്‌ ഡിസ്ട്രിക്ട് ) ബ്രദർ. സാം മത്തായി ചാക്കോ (ഐ. പി. സി. ഗൗതം നഗർ, സൗത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ) എന്നിവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.