ഐ.പി.സി. ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റ് മിഷൻ ബോർഡ്ന് പുതിയ നേതൃത്വo.

ഐ. പി. സി. ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റ് മിഷൻ ബോർഡ്‌ന് 2021-2024 പ്രവർത്തന വർഷത്തേക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം നിലവിൽ വന്നു.
സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ. ഷാജി ഡാനിയേൽ രക്ഷാധികാരിയായി പ്രവർത്തിക്കും. ചെയർമാനായി പാസ്റ്റർ നോബിൾ വര്ഗീസ് (ഐ.പി.സി. ഗ്രേറ്റർ ഡൽഹി വെസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക് പാസ്റ്റർ) സെക്രട്ടറിയായി പാസ്റ്റർ ലാസർ രഞ്ജിത്ത്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി പാസ്റ്റർ ജെയിംസ് മാത്യു എന്നിവർ നിയമിതരായി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായി പാസ്റ്റർ വിജയ് പോൾ, ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ജേക്കബ് മാത്യു, ബ്രദർ. M.M. സാജു എന്നിവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.