ഐ. പി. സി. ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റ് സൗത്ത് ഡിസ്ട്രിക് ന് പുതിയ നേതൃത്വo.

ഐ. പി. സി. ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റ് സൗത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ന് 2021-2022 പ്രവർത്തന വർഷത്തേക്കുള്ള പുതിയ പ്രവർത്തക സമിതി നിലവിൽ വന്നു.
ഡിസ്ട്രിക് പ്രസിഡന്റ്‌ ആയി പാസ്റ്റർ. സാം ജോർജ് (സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി, ഐപിസി ഗ്രീൻപാർ ക്ക്‌) സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു.
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌: പാസ്റ്റർ. കെ. ജെ. സാമൂവൽ (ഐപിസി. തുഗ്ലക് ബാദ് ), സെക്രട്ടറി : പാസ്റ്റർ. ജോസഫ് ജോയി (ഐപിസി. ഫത്തേഹ്പൂർ ബേരി ), ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി : ബ്രദർ. റ്റി.വൈ.കോശി (ഐ. പി. സി. ഗ്രീൻ പാർക്ക്‌ )ട്രഷറർ : ബ്രദർ. വി. എം. പോളി, (ഐപിസി. ഗ്രീൻ പാർക്ക്‌ ), ജോയിന്റ് ട്രഷറർ: ബ്രദർ. ടോമി വർഗീസ് (ഐ. പി. സി. ഗൗതംനഗർ ) എന്നിവർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ ആയും, കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ആയി പാസ്റ്റർ. സാബു എബ്രഹാം (ഐപിസി കൽകാജി ), പാസ്റ്റർ. സാം കരുവാറ്റ (ഐപിസി. ബദർപൂർ), പാസ്റ്റർ. സുരേഷ് കരുവാറ്റ (ഐപിസി. ആശ്രമം), പാസ്റ്റർ. ലിജിൻ ബാബു (ഐപിസി. ഛത്തർപൂർ), പാസ്റ്റർ. സണ്ണി ബേബി. (ഐപിസി. ഖാൻപൂർ), ബ്രദർ. എം. സി. ജേക്കബ്,(ഐപിസി. ഗ്രീൻ പാർക്ക്‌ )ഇവാജ്ഞലിസ്റ്റ്. ജോസഫ് ബെൻസിലി(ഐപിസി. ഫത്തേഹ് പൂർ ബേരി), ബ്രദർ. വർഗീസ് തോമസ്. (ഐപിസി. കൽക്കാജി), ബ്രദർ. ശിവ പ്രസാദ് (ഐപിസി. തുഗ്ലക്ക ബാദ് )എന്നിവരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.